Her er de nominerede 2024

Ud af de mange spændende og kvalificerede indstillinger har dommerpanelet nu udvalgt de nominerede til fejringen af Danmarks bedste kliniske forsøg og afprøvninger 2024.

Hele 77 indstillinger til årets fem priser for Danmarks bedste kliniske forsøg og afprøvninger 2024 er det blevet til. Priserne uddeles den 30. maj ved en stor fejring af de mange kliniske forsøg og afprøvninger, som foretages rundt om i det danske sundhedsvæsen. Awardshowet kører nu for tredje år i træk.

Dommerpanelet for de fem priser har netop udvalgt tre nominerede i hver kategori, der skal kæmpe om at blive Danmarks bedste kliniske forsøg eller afprøvninger 2024.

Der uddeles priser for årets patientfokus, årets nyhed, årets særpris/temapris (psykiatri), årets forskerinitierede forsøg og årets virksomhedsinitierede forsøg.

Det er Danske Patienter, Dansk Selskab for Fysioterapi, Dansk Sygepleje Selskab (DASYS), Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Lægeforeningen, Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), Medicoindustrien, Fagforeningen Pharmadanmark – Akademikere i Life Science – og Trial Nation, der med Dagens Medicin som mediepartner står bag priserne for Danmarks bedste kliniske forsøg og afprøvninger 2023.

Prisuddelingen finder sted den 30. maj i Life Science Huset, Lersø Park Allé 101, København Ø.

Årets patientfokus

1.
Forskningspanelerne på intensivafdelingerne i Danmark og internationalt, som faciliterer patient- og pårørendeinvolvering i platformsforsøget, Intensive Care Platform Trial (INCEPT)

De indstillede har faciliteret etableringen af fem forskningspaneler i fire danske regioner og i 13 øvrige lande i og uden for EU.

2.
Projekt ”HjertensGlad”  og forskergruppen bag består af: Maria Kjøller Pedersen (projektleder), Dorthe Overgaard, Anne Marie Beck, Takyiwa Boateng, Grete Brorholt, Birgitte Bennich og Rikke Agnete Petersen

Projekt ’HjertensGlad’ er et nyligt afsluttet forskningsprojekt, der har haft fokus på at udvikle og afprøve en kompleks intervention, specielt målrettet til at kunne støtte ældre, sårbare hjertepatienter bedre igennem deres rehabiliteringsforløb.

3.
RESET2-projektgruppen

I RESET2 studiet (Restricted eating time in people with type 2 diabetes) undersøges det, om tidsbegrænset spisning er effektivt i forhold til at opnå forbedret blodsukkerregulering, og livskvalitet samt vægttab hos personer med type 2-diabetes. Derudover undersøges det, hvorvidt konceptet kan implementeres i kliniske praksis.

Årets nyhed

1.
Forsøget ”Wrist Angel” og forskerne bag: Nicole Nadine Lønfeldt, Line Clemmensen, Sneha Das, Cecilie Mora-Jensen, Anne Katrine Pagsberg

Forsøget, ”Wrist Angel” undersøger, om OCD-episoder kan forudses ud fra bestemte kropslige signaler – nemlig hjerterytme, sved, aktivitet og hudtemperatur, som måles via en biosensor (armbånd på håndleddet) hos børn og unge med en OCD-diagnose.

2.
“MFR-projektets” forskningsgruppe på børneafdelingerne på Rigshospitalet og Herlev Hospital, og Københavns Universitet

Projektet har til formål at undersøge sikkerhed og effekt af primær mæslinge-fåresyge-røde hunde (MFR)-vaccine administreret til danske spædbørn allerede ved 6-måneders alderen.

3.
Børn- og Unge forskningsafsnit Gødstrup

Et forskningsafsnit i rivende udvikling. Fordi afsnittet fra start har haft en tydelig ambition om at udnytte synergien fra life science studier og forsker-initierede projekter er det lykkes på bare 4 år at gå fra ingen forskning til 3 igangværende ph.d.-projekter og 5 life science studier samt fra 0 til 20 årlige publikationer.

Årets særpris/temapris (psykiatri)

1.
MEL-QUE-teamet

I et randomiseret klinisk forsøg undersøges effekten af melatonin og lav-dosis quetiapin over for placebo til behandling af kronisk insomni (vedvarende søvnforstyrrelser) hos patienter med tidligere eller aktuel psykisk lidelse.

2.
OPUS YOUNG forskergruppen ved Forskningsenheden Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden

OPUS YOUNG-forsøget er et investigator-initieret randomiseret klinisk studie, hvis formål er at undersøge, om en tidlig tværfaglig specialiseret intervention til unge (12-17 år) med psykose er bedre end standardbehandling.

3.
Cannabidiol/risperidon randomiseret klinisk forsøg ved Jesper Østrup Rasmussen   

Forsøget er et dobbelt-blindet klinisk randomiseret forsøg, hvor patienter med psykose og komorbidt cannabis-brug randomiseres til behandling med risperidon (et almindelig brugt antipsykotisk lægemiddelstof) eller cannabidiol. Forsøget igangsat hvor der er stort udækket behandlingsbehov hos en sårbar gruppe af patienter.

Årets forskerinitierede forsøg

1.
Det kliniske forsøg, ”DANGER Shock” ved Jacob Eifer Møller, Hjertemedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital

DANGER shock er et investigator initieret forsøg, som har randomiseret 380 patienter med kardiogent shock og AMI (efter stor blodprop) til mekanisk cirkulationsstøtte (Impella CP) eller medicinsk behandling. 

2.
DRYCHILD studiet ved Center for Børneinkontinens, Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital

DRYCHILD studiet undersøger ny individualiseret behandlingstilgang versus standard behandlingstilgang til børn, som lider af sengevædning.

3.
Tobias Todsen (på vegne af SAMPLE forskergruppen)

Formålet med dette multicenter randomiserede studie var at undersøge sensitiviteten af kviktest for COVID-19 foretaget ved næse og hals podning af sundhedsfaglig versus selvpodning.

Årets virksomhedsinitierede forsøg

1.
InnoCon Medical, Aalborg

InnoCon Medical har udviklet og testet et nyt koncept for nervestimulation til behandling af afførings- og vandladningsproblemer.

2.
HEXA-studiet ved Hedia og Endokrinologisk Nefrologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital

Formålet med HEXA-studiet er at afprøve, om en app fra det danske firma Hedia kan hjælpe personer med type 1 diabetes med den daglige diabetes egenomsorg.

3.
FIREFLY-1 studiet ved klinisk Forsøgsenhed for Børn og Unge med Kræft, Rigshospitalet

Det internationale fase 2-forsøg FIREFLY-1 afprøver det målrettede orale lægemiddelstof tovorafenib hos børn og unge med recidiv af lavgradsgliom.


Du kan tilmelde dig fejringen herunder.