Priser

Med priserne for Danmarks bedste kliniske forsøg og afprøvninger 2024 vil vi hylde den kliniske forskning i Danmark og hædre de dygtige ildsjæle, de innovative forskningsmiljøer og det gode samarbejde, der står bag de kliniske forsøg og afprøvninger.

Der uddeles i alt fem priser inden for følgende kategorier:

Årets forskerinitierede kliniske forsøg/afprøvning

 Her gives prisen til den person/forskergruppe/enhed/afdeling, der har lavet årets mest ekstraordinære forskerinitierede kliniske forsøg eller afprøvning.

Årets virksomhedsinitierede kliniske forsøg/afprøvning

Her gives prisen til den person/forskergruppe/enhed/afdeling, der har været central i gennemførelse af årets mest ekstraordinære virksomhedsinitierede kliniske forsøg eller afprøvning.

Årets patientfokus: 

Her gives prisen til den person/forskergruppe/enhed/afdeling, der har gjort en ekstraordinær indsats for at involvere og engagere patienter i gennemførelse af kliniske forsøg eller afprøvninger.

Årets nyhed

Her gives prisen til den person/forskergruppe/enhed/afdeling, der via prioritering og innovation har skabt enestående nye rammer, initiativer eller resultater, der styrker arbejdet med kliniske forsøg og afprøvninger.

Årets særpris/temapris: 

Her gives prisen til den person/forskergruppe/enhed/afdeling, der har lavet årets mest ekstraordinære kliniske forsøg eller afprøvning inden for psykiatrien.