Priser

Med priserne for Danmarks bedste kliniske forsøg og afprøvninger 2022 vil vi hylde den kliniske forskning i Danmark og hædre de dygtige ildsjæle, de innovative forskningsmiljøer og det gode samarbejde, der står bag de kliniske forsøg og afprøvninger.

Der uddeles i alt syv priser inden for følgende kategorier:

Årets forskerinitierede kliniske forsøg: 

Her gives prisen til den forskningsgruppe/enhed/afdeling, der har lavet årets mest ekstraordinære forskerinitierede kliniske forsøg.

Årets virksomhedsinitierede kliniske forsøg: 

Her gives prisen til den forskningsgruppe/enhed/afdeling, der har lavet årets mest ekstraordinære virksomhedsinitierede kliniske forsøg.

Årets patientfokus: 

Her gives prisen til den forskningsgruppe/enhed/afdeling, der har gjort en ekstraordinær indsat for at involvere og engagere patienter i gennemførelse af kliniske forsøg.

Årets offentlig-private samarbejde: 

Her gives prisen til den forskningsgruppe/enhed/afdeling, der har gjort en ekstraordinær indsats for at skabe gode effektive rammer for offentlig-privat samarbejde om kliniske forsøg.

Årets nyskabelse: 

Her gives prisen til den forskningsgruppe/enhed/afdeling/organisation, der har været ekstraordinært nyskabende og har styrket innovation og kreativitet ift. gennemførelse af kliniske forsøg. 

Årets nye forskningsmiljø: 

Her gives prisen til den forskningsgruppe/enhed/afdeling, der på ekstraordinærvis har skabt et nyt klinisk forskningsmiljø eller har styrket fokus på klinisk forskning, hvor der ikke tidligere har været fokus på kliniske forskning.

Årets ildsjæl: 

Her gives prisen til den forskningsgruppe/enhed/afdeling, der på ekstraordinærvis har igangsat klinisk forskning og dermed sat fokus på en hidtil underprioriteret eller overset sygdoms- eller behandlingsområde.