Se vinderne fra 2023 her

Otte priser er uddelt i den officielle fejring af kliniske forsøg og afprøvninger i det danske sundhedsvæsen. Læs mere om kåringen og vinderne her.

Otte priser uddeles til fejringen af de mange kliniske forsøg og afprøvninger i det danske sundhedsvæsen. Initiativtagerne bag kåringen er både sundhedsvæsenet, patienterne og industrien. Med 85 indstillinger til de otte kategorier og over 200 deltagere til fejringen er det en endnu større succes her på andet år.

Kåringen er et samarbejde mellem Danske Patienter, Dansk Selskab for Fysioterapi, Dansk Sygepleje Selskab (DASYS), Lægeforeningen, Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, Medicoindustrien, Pharmadanmark – Fagforeningen for life science, Trial Nation og Dagens Medicin

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) er imponeret over arrangementet, og udtrykker glæde over at så mange parter er gået sammen om at hylde den forskning, der er behov for. Kliniske forsøg i sundhedsvæsenet spiller nemlig en afgørende rolle.

Sophie Løhde har set frem til at deltage i fejringen af Danmark bedste kliniske forsøg og afprøvninger 2023 og hylder de indstillede og de kommende vindere med ordene: ”Et kæmpe stort tillykke til jer alle – I gør en forskel for patienterne hver eneste dag” og tilføjer:

”Det er vigtigt, at vi bevarer fokus på den kliniske forskning. Det er en forudsætning for en fortsat udvikling af vores sundhedsvæsen, der sikrer, at patienterne løbende får bedre behandlingsmuligheder. Klinisk forskning giver håb både nu og her og mulige forbedringer på sigt”.

Årets forskerinitierede kliniske forsøg

Danmarks Bedste Kliniske forsøg & afprøvninger 2023 *Årets forskerinitierede kliniske forsøg Mette Kaasgaard og Uffe Bødtger.

Sing-a-Lung 1.0, Mette Kaasgaard, Lungemedicinsk Forskningsenhed (PLUZ)

Sjællands Universitetshospital samt Center for Music in the Brain, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Udtalelse fra vinderen:“I lungerehabiliteringen er der en udfordring med meget stort frafald, og patienter med KOL er svære at nå og fastholde. Derfor er der brug for nye tilgange, som både adresserer det fysiske og det psykosociale, og som er sjove og nemmere at holde fast i efterfølgende”.

Årets virksomhedsinitierede kliniske forsøg

Danmarks Bedste Kliniske forsøg & afprøvninger 2023 *Årets virksomhedsinitierede kliniske forsøg Martin Hutchings.

Martin Hutchings og klinisk afprøvningsteam

Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet

Udtalelse fra vinderen:“Vi indledte for 7 år siden et samarbejde med Roche omkring et molekyle, der kun var givet til mus og aber.
I 2017 behandlede vi den første patient i verden på Rigshospitalet, og siden har vi behandlet over 1000 på verdensplan, og nu er lægemidlet godkendt i Canada og forhåbentligt snart i Europa.
Og det kan kun lade sig gøre, fordi vi har et enormt godt miljø for klinisk forskning med et godt samarbejde i alle lag i Danmark”.

Årets offentlig-private samarbejde

Danmarks Bedste Kliniske forsøg & afprøvninger 2023 *Årets offentlig-private samarbejde Tor Biering-Sørensen.

Center for Translationel Kardiologi og Pragmatiske Randomiserede Forsøg (CTPR)

Københavns Universitet samt Herlev og Gentofte Hospital

Udtalelse fra vinderen:“Det her studie er unikt, fordi vi benytter de danske registre til at identificere, hvem der skal indgå i vores studier, og vi følger dem gennem registrene.
Danflu-1 er på verdensplan lidt af en øjenåbner, fordi den viser, at Danmark kan lave denne slags studier.
Det her var et samarbejde med Sanofi, som giver vaccinerne gratis i projektet. Og et fantastisk samarbejde med Danske Lægers Vaccinations Service – så der var flere offentligt-private samarbejder, der gjorde det her muligt og har gjort, at Danmark er kommet på verdenskortet inden for vaccineforskning”.

Årets temapris: Bedste kliniske forsøg eller afprøvning i relation til små, sjældne og oversete sygdomme

Danmarks Bedste Kliniske forsøg & afprøvninger 2023 *Årets temapris: Bedste kliniske forsøg eller afprøvning i relation til små, sjældne og oversete sygdomme Andreas Glenthøj.

Dansk Rødt Blodcelle Center

Afdeling for Blodsygdomme, Rigshospitalet

Udtalelse fra vinderen:“Jeg står her på vegne af et landsdækkende samarbejde, hvor klinikere og paraklinere hele vejen fra nord til syd og øst til vest er gået sammen om at levere diagnoser, vi ikke tidligere kunne. Gennem det nationale genomcenter er det lykkedes, at gøre genomsekventering frit tilgængeligt for denne patientgruppe, men det er ikke noget værd, hvis der ikke er nogen til at tolke det. Det er decideret farligt at lave genetik uden at koble det på noget funktionelt eller klinisk”.

Årets nyskabelse

Danmarks Bedste Kliniske forsøg & afprøvninger 2023 *Årets nyskabelse Henriette Svarre Nielsen og Tanja Hartwig.

Copenhagen Pregnancy Loss (COPL)

Hvidovre Hospital

Udtalelse fra vinderen:“Vi har ønsket det her projekt i 10 år, og nu er det lykkedes. Vi har mærket med øjne og hjerte, hvor vigtigt det er at lave denne forskning. Graviditetstab er længe blevet gjort til en kvindeting. Det er det ikke. Det er en parting”.

Årets nye forskningsmiljø

Danmarks Bedste Kliniske forsøg & afprøvninger 2023 *Årets nye forskningsmiljø Lisa Smith, Lars Clemmensen, Anne Sofie Due, Fatime Zeka, Kristina Ballegaard Gundersen.

Forskningsenheden VIRTU

Psykiatrisk Center København

Udtalelse fra vinderen:“Vi er ekstremt stolte af at vores forskning i at forbedre behandlingen af mennesker med svære psykiske lidelser bliver anerkendt. Der er et stort behov for øget opmærksomhed på området. Vores forskning har et stort potentiale, og vi håber, vi kun har set starten på de muligheder, der er for at bruge virtual reality hos meget forpinte patientgrupper”.

Årets patientfokus

Danmarks Bedste Kliniske forsøg & afprøvninger 2023 *Årets patientfokus Bente Appel Esbensen.

Bente Appel Esbensen

Det nationale forskningsprogram TASEMA

Udtalelse fra vinderen:“Det har været mit håb, min drivkraft og ambition både som sygeplejerske og som forsker at sætte patienten i fokus. Det betyder så meget for mig, at jeg ikke kunne finde på at starte et projekt op uden at have patienter med i maskinrummet, for at høre deres stemme og perspektiver. Jeg er overbevist om, at deres bidrag på uvurderlig vis har kvalificeret vores forskning til det meget bedre for patienterne”.

Årets ildsjæl

Danmarks Bedste Kliniske forsøg & afprøvninger 2023 *Årets ildsjæl Maria Stevenson.

Maria Stevenson og forskningsprojektet Spiomet4Health

Odense Universitetshospital

Udtalelse fra vinderen:“Jeg kunne ikke stå her uden at have Odense Universitetshospital bag mig, og obstetrisk gynækologisk afdeling, der tror på det her.
Og jeg kunne heller ikke stå her uden mine sindssygt seje kolleger i den kliniske forskningsenhed. Når man er ildsjæl har man brug for nogen, der puster til gløderne, man har brug for nogen, der lægger brænde på bålet, og man har virkelig også brug for nogen, der skærmer for vind og vejr, så det ikke slukker bålet. Og det har jeg, og det siger jeg tusind tak for”.